INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Baggrund

Udarbejdet af

Opdateres af

Tak til

Processen


Aktivitetsrum.dk henvender sig til

Aktivitetsrum.dk henvender sig til alle, der interesserer sig for idrætsbyggeri generelt, eller står med et specifikt spørgsmål inden for dette område. Den henvender sig til politikeren, bygherren, planlæggeren, ildsjælen og rådgiveren.
Aktivitetsrum.dk kan anvendes individuelt på den måde, der er relevant for den enkelte. Politikere og embedsmænd kan bruge sitet i deres arbejde med at planlægge, prioritere og skabe visioner. Bygherrer kan, ud fra en konkret analyse af deres anlæg og ønsker, blive introduceret for mulige fremtidsscenarier tilpasset den givne situation. Brugere får nye ideer til, hvordan hallen kan udnyttes og udvikles. Rådgivere inspireres til at se nye muligheder og løsninger, og kan således skræddersy dem til det aktuelle projekt.
Udover at være et tilbud til de enkelte grupper, er aktivitetsrum.dk også et tilbud om tværfaglighed. Sitet er en platform, der muliggør, at brugere, bygherrer, rådgivere og politikere kan tilegne sig den samme basisviden og på dette grundlag sammen skabe visioner og konkretisere deres drømme om fremtidens idrætsfaciliteter.