INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Udskiftning af vinduer

  

Udskiftning af vinduer

Løsningen er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører F.R.I 

I dag hedder standardtermoruden en energirude. D.v.s. at det inderste glas har en selektiv belægning og at mellem de to lag glas er fyldt med gas, typisk argongas, der medvirker til at gøre ruden endnu bedre isolerende. En sådan rude er væsentligt varmere end en almindelig termorude. Brugen af energiruder gør det muligt at anvende større glaspartier i hallen uden at få kuldestråling eller kuldenedfald, og fungerer derfor som en indeklimaforbedring.
Hvis ruderne er punkterede og træværket der danner ramme og karm i vinduet er sundt nok, kan en udskiftning af ruden alene være nok. Isoleringsværdien i et vindue kan ikke blive optimal hvis ikke både ramme, karm og rude lever op til en høj isoleringsværdi.


Fordel

  • Med energibesparende vinduer i hallen opnår man en besparelse på varmeforbruget.
  • Indeklimaet kan forbedres på grund af formindskning af træk-og fugtgener
  • Lysindfald kan optimeres ved udskiftning til større vinduer


Ulemper

  • Ved udskiftning til større vinduespartier kan der ske en forringelse af bygningens klimaskærm hvis ikke der anvendes vinduer med lav U-værdi


Husk at

  • Ingen vinduer er 100% vedligeholdelsesfrie. Hvad der er vundet i lavt vedligehold, kan nemt være sat til i miljøbelastning ved produktion eller bortskaffelse af vinduerne.
  • Nye vinduer skal passe til hallens alder og den øvrige bygningsarkitektur, samt dens forskellige funktioner, så lysets indstråling ikke virker generende på hallens sportsfaciliteter.


Links
www.varme-vinduer.dk