INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Vedvarende energi generelt

Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Vedvarende energi generelt

  

Vedvarende energi - generelt

Løsningen er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører F.R.I  -

Det er muligt at få et produktionstilskud til bygningens el, varme og varmtvandsforbrug ved at installere vedvarende energi i forbindelse med en renovering. I forhold til haller er følgende tre vedvarende energiteknologier specielt egnede:

Solenergi - opdeles i to teknologier. Solvarme der producerer varme vand og solceller der producerer elektricitet. Solvarme kan med fordel overvejes i forbindelse med tagrenovation eller udskiftning af varmtvandsbeholder, idet der således kan spares penge i forbindelse med installationen. Solceller kan integreres på tag eller i facade. Solceller er forholds dyre, det er således vigtigt at der flere funktioner indtænkes i forbindelse med valg af solceller. Det kan være at solcellerne også bruges som solafskærmning eller som et særligt arkitektonisk element. Se i øvrigt løsningen ”Solenergi”

Jordvarme - supplerer et oliefyr med varme til hallen samt til opvarmning af brugsvand. Et jordvarmeanlæg udnytter typisk den passive solvarme fra jorden, som pumpes op til bygningen via et varmepumpeanlæg.

Træpillefyr - er et alternativ til et oliefyr eller naturgasvarme. Træpiller består af ren træmasse, der er presset hårdt sammen under et kolossalt kraftigt tryk til produktion af små træpiller. Varmeindholdet i et ton træpiller svarer ca. til varmeindholdet i 500 liter olie. Et ton træpiller koster typisk under det halve af, hvad 500 liter olie koster.


Fordel

  • Opnå et betydeligt tilskud til el-, varme- og varmtvandsregningen ved hjælp af miljømæssigt rene energikilder.
  • Hallen kan promovere sig inden for bæredygtighed og miljøvenlighed.


Ulempe

  • Det er ikke altid at vedvarende energi kan etableres til en rentabel pris, dette skal undersøges for den individuelle hal.


Husk at

  • Der skal en konsulent til at udregne størrelse på anlæg og dimensionere rørføring og lagertanke.
  • Der skal søges om tilladelse hos kommunen ved ønske om at sælge overskydende energiproduktion til det lokale el-net.
  • Det er muligt at kombinere vedvarende energikilder så man opnår tilskud til både el, vand og varmtvandsregningen


Eksempler


Solvarmeanlæg- Kilde: www.batec.dk


Jordvarmeanlæg- Kilde:www.hatetank.dk


Links:
Organisationen for vedvarende energi:
www.orgve.dk
Solenergicenteret: http://www.solenergi.dk/visTekst.asp?id=1