INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Badminton
Basketball
Fodbold
Gymnastik
Håndbold
Kampsport
Sportssejlads
Svømning

Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Badminton

 

 

Badminton

Badminton har en fremtrædende plads i de fleste hallers dagligdag og har haft det siden den store udbygning af haller tog fart i 1960´erne. Badminton har været med til at definere minimumshøjden i hallerne og spillets følsomhed overfor blænding har været medvirkende til, at ovenlys og sidelys er blevet blændet af i mange haller.
Ved en opgradering og omlægning af aktiviteterne i en idrætshal bør det overvejes, om der skal kunne spilles badminton i hele hallen, kun i en del af den, eller om badminton kan henlægges til specialrum med en optimal lys- og farvesætning.


Maria Keinicke Davidsen

Hallen her på Østerbro i København er skabt særligt til badminton.
Bemærk at kunstlyset er sænket langt ned og hænger parallelt med banen. Ovenlyset er bygget op som rytterlys i høj kasse, spillerne ser således ikke direkte op på glasfladen, og lyset formidles ned af skaktens sider, hvorfor blænding er minimal.
Hvis der ikke skal kunne spilles badminton i hele hallen eller kun i en del af den, øger det muligheden for at skabe dagslysindtag og udsigt gennem ovenlys og glaspartier i facaden. Hvis der kun skal kunne spilles badminton en gang imellem, kan der etableres mekaniske mørklægningssystemer, så hallen kan afblændes efter behov. Højdekravet varierer fra 7 til 12 meter afhængig af niveau og turneringstype.
Badminton er en relativ stille sport, som vil kunne dyrkes i den ene ende af hallen, hvis en tilsvarende afdæmpet sportsgren bliver dyrket på den anden side af en visuel adskillelse.
Såfremt badminton er den vigtigste sportsgren, der dyrkes i hallen, bør der fokuseres på at skabe de bedst mulige forhold.
Her er det især afgørende, at vægge og loft males i en relativt mørk farve (grøn), så den hvide fjerbold står frem som kontrast.
Samtidig skal kunstlyset være kraftigt og ophænges mellem banerne, så spillerne undgår at blive blændet, når de skal modtage en høj bold. Gulvet skal være mat, så reflekser minimeres mest muligt.


Fordele

  • Badminton er en meget dyrket sport, der appellerer til mange brugere i alle aldersklasser.
  • Badminton kan både være en foreningsbaseret aktivitet og en mere selvorganiseret aktivitet og kan derfor tilpasses til forskellige driftsformer.

Ulemper

  • Når der spilles single i hallen, optager ret få spillere (max. 10) hele hallen, som derfor udnyttes relativt ekstensivt.
  • Badminton bliver med sine strenge krav til blændfrihed let den laveste fællesnævner, som holder dagslyset ude af hallerne.
Spilleregler og redskaber: 
spilleregler.pdf

Links:

Dansk Badminton Forbunds hjemmeside: www.badminton.dk