INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Belysning af facade
Farver af lys
Fleksibel belysning nedad
Funktions belysning nedad
Generel belysning
Generel belysning opad
Kunstlys i stemningsrum
Lyskilder
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysstyring
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Styring af dags- og kunstlys
       Kunstlys i idærtshaller

Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Lysstyring

  

Lysstyring

Løsningen er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører F.R.I


For at minimere energiforbruget til belysning er et middel at benytte nye armaturer og lav-energipærer og for yderligere at reducere energiforbruget skal der implementeres styring af lyset. Ifølge Elsparefonden kan dagslysstyring nedsætte elregningen til belysning med en tredjedel. Dagslysstyring fungerer ved at lyset automatisk slukkes når det detekteres at der er tilstrækkelig med dagslys i hallen. En anden måde at styre lyset på vil være at implementere bevægelsessensorer, der aktiverer lyset når der er mennesker i hallen og ligeledes deaktiverer lyset når der ikke længere er aktivitet i hallen. Den optimale lysstyring vil indeholde begge elementer.


Fordel

  • Minimere energiforbruget
  • Give et godt indeklima og forlænge anlægslevetid.

Ulempe

  • Ved meget stille aktiviteter i hallen, kan det hænde, at lyset slukkes, idet bevægelsessensorerne ikke registrerer bevægelse.
 

Husk at

  • Placere bevægelsessensorerne så de aktiverer lyset når det er mennesker, der kommer ind i hallen. Lyset skal f.eks. ikke aktiveres når en kat løber forbi ude på vejen.
  • Placere sensorerne så de passer til funktionerne i hallen.
  • Miljøbelastningen fra belysningsanlæg kan nedbringes ved følgende tiltag: 1. Udskift glødelamper med lysstofrør. 2. Udformning af effektive armaturer, hvor de enkelte komponenter let kan identificeres og adskilles. 3. Udstyr armaturer med højfrekvensforkoblinger 4. Etablering af behovsstyret automatik til styring af belysningen (dette kan være lige fra enkle bevægemeldere til komplicerede fuldautomatiske systemer, som bl.a. regulerer efter indfaldet af dagslys) [www.mst.dk]

 
Eksempel


60.000 kr. i årlig besparelse hos Nyborg Idrætspark og Nyborghallerne [www.Energiguiden.dk]


En af de største besparelser blev opnået på belysning. Nyborghallerne fik udskiftet 48 gamle lysrørsarmaturer til nye med såkaldte T5 rør, som er smallere og styres af elektroniske lysdæmpere. Lyset reguleres nu efter behov i stedet for at være tændt på fuld styrke hele tiden. I hallen er der endvidere opsat bevægelsessensorer, der slukker lyset, hvis der alligevel ikke møder idrætsudøvere op.
 
Links
Elsparefonden: http://www.elsparefonden.dk/
Esbensen rådgivende ingeniører: www.esbensen.dk
Miljøstyrrelsen: www.mst.dk