INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Dagslys i stemningsrum
Farver
Kunstlys i stemningsrum
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Virtuelle mellemzone
       Arkitektur, Krop og Rum

Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Lysrum

   

Lysrum

Lysrum er rum alene afgrænset af lys. Lysrummet fungerer, når en kegle af lys danner sted og rum. I lyskeglen opstår et rum, som er anderledes end det omgivende rum. Det har en anden afgrænsning, stemning og intensitet.
Lysrum kan bruges til koncentrerede aktiviteter, og der kan skabes mere eller mindre skarpt afgrænsede lysrum. Alt efter lysets intensitet og rummets form vil oplevelsen af rummet fremstå mere eller mindre stærk.


Fordele

  • Lysrum kan skabes helt fleksibelt. En tryk på en knap og rummet er skabt.
  • Optager ingen plads når det ikke er i brug.


Ulemper

  • Rummet er ikke visuelt afskærmet for indblik eller afskærmet akustisk.


Eksempel
Fotoerne er et resultat af LYS masterclass på Kunstakademiets Arkitektskole v. performancekunstner Karin Søndergaard, der igennem performative øvelser har udviklet en metode til registrering af lysrum og stemningsrum. 
Projekt er af studerende: Nana Diercks og Marta Oristrell.Her ses et kvadratisk afgrænset lysrum, der fremstår som en sluttet form i sig selv. De personer, der opholder sig i lysrummet, orienterer sig primært indenfor lysrummets grænser. Det omkringliggende rum opfattes men virker ikke fremtrædende.Et lysrum inviterer både til ophold og aktivitet. I idrætshallen kan man forestille sig mange lysrum, der tilsammen og hver for sig skaber nye muligheder for forskellige aktiviteter.