INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Automaten
Balkon
Gummigulve
Hjemmearbejdsplads i hallen
Hurtige køkken
Indskudte mellemzone
Klublokalet i skabet
Kreative køkken
Lommer
Rammen

Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Rammen

 

Rammen

En simpel rumdannelse kan danne ramme om det lille uformelle møde mellem to personer. Ved at opsætte en ramme med sider og loft, dannes der et rum om mødet, hvilket skaber intimitet.

 
Fordele

  • Optager ikke meget plads.
  • Danner åbne rum. 

EksempelRammen skaber rum for ophold og det lille uformelle møde.