INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Automaten
Balkon
Gummigulve
Hjemmearbejdsplads i hallen
Hurtige køkken
Indskudte mellemzone
Klublokalet i skabet
Kreative køkken
Lommer
Rammen

Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Balkon

 


Balkonen  

Balkonen er altid et godt sted for ophold og samvær. Man kan sidde og overskue, hvad der foregår på arealet nedenfor samtidig med, at man selv sidder tilbagetrukket og beskyttet.
 
Fordele

  • Giver en rumlig oplevelse, når der er forskellige niveauer.
  • Giver mulighed for, at man trækker sig tilbage og alligevel er i sammenhæng med det øvrige rum.
 
Ulemper
  • Ikke alle steder vil det være naturligt at skabe en balkon. Det afhænger af hallens øvrige udformning og sammenhæng.

 
Eksempel 

 

  
 
Bjergnæsskolen Efterskole
I Idrætshallen på Bjergnæsskolen løber der langs hele den ene langside en balkon, hvorfra man har udsigt over hele hallen. Balkonen bryder rummet og giver en god rumlig oplevelse. Hvis der på balkonen var lavet nogle større platforme, ville det have været muligt at bruge balkonen til idræt og der ville være tilføjet egentligt aktivitetsareal. 
 
 
 
 
Links
www.bjergsnaes.dk