INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Automaten
Balkon
Gummigulve
Hjemmearbejdsplads i hallen
Hurtige køkken
Indskudte mellemzone
Klublokalet i skabet
Kreative køkken
Lommer
Rammen

Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Klublokalet i skabet

 

Klublokalet i skabet

Klublivet er grundlæggende for mange idrætsaktiviteter. Hallen skal stolt fremvise de stærke sociale relationer, foreningerne er med til at skabe. Klublivet foregår i dag primært i private rum, hvor hver klub er sig selv. Ved at trække klublivet ud i fællesarealern kan det få den vægt og betydning, det har potentiale til og samtidig mindskes barrieren overfor nye medlemmer. Det er vigtigt, at klubberne hver især kan skabe sige en identitet om noget, der er deres. Mobile foreningskontorer kan være den fleksible løsning, der skaber mulighed for, at klublivet indarbejdes i fællesarealerne. Hver forening har et eller flere mobile skabe. Skabe kan danne rum og åbnes op, så pokaler, rekvisitter og symboler r en midlertidig ramme om klublivet i det fælles rum. På forskellige tidspunkter er det således forskellige foreninger, der præger fællesarealet. Det vil give dynamik og tiltrække nye brugere til foreningslivet.
 
Fordele

  • Klublokalet i skabet optager langt mindre plads end de traditionelle klublokaler.


Ulemper

  • Klubberne vil måske have svært ved at vænne sig til tanken om ikke at have deres rum, og løsningen kan derfor møde lokal modstand.