INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Indretning og inventar
Midlertidig omklædning
Minimal omklædning
Mobil omklædning
Prioritering af omklædningsfaciliteter
Wellness
Zoneopdelt omklædning

Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Midlertidig omklædning

 

Midlertidig, ekstra omklædning

Den midlertidige omklædning etableres i lokaler, der støder op til de eksisterende omklædningsrum, hvormed der er adgang til bad. Den midlertidige omklædning møbleres med mobile skabe, der kan rulles væk, når omklædningen ikke skal bruges som omklædning. Rummene, der anvendes til ekstra omklædning, må være indrettet med det fokus, at de af og til skal danne rammen om omklædningssituationen og således skal møblering og overflader i nogen grad være tilpasset en omklædningssituation.

Fordele

  • Midlertidig ekstraomklædning gør det muligt at have større arrangementer uden, at man skal have dyre omklædningsrum stående tomme i det daglige.
  • Tilskud til hallen på spidsbelastningstidspunkterne, ved stævner og i de perioder, hvor aktivitetsudbuddet overlapper.

Ulemper

  • De rum, som omklædningen udvides midlertidigt ud i, skal også indrettes med henblik på omklædningssituationen, hvilket kan give begrænsninger for den øvrige brug og udformning af rummene.
  • De aktiviteter, der normalt foregår i det ekstra rum, må, når det bruges til omklædning, henlægges til andre steder.


Eksempel


Omklædning fra haludbygningskonkurrencen, udformet af BBP Arkitekter a/sOmklædning fra haludbygningskonkurrencen, udformet af BBP Arkitekter a/s

Ekstra omklædning i tilstødende lokale
Nicher og rum kan indrettes til brug for omklædning i spidsbelastningstidspunkter. Der er adgang til almindelig omklædning, og dermed til badet, via eksisterende omklædning.


Links

www.bbp.dk