INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Porte

  

Port

Ved anvendelse af porte skabes stor sammenhæng mellem inde og ude. Det inden- og udendørs rum kommer til at stå i tæt forbindelse og kan derfor anvendes på tværs af f.eks flere aktiviteter.
Jo større portene er, desto større sammenhæng kan der skabes, og jo mere vil rummene virke som ét. 


Fordel

  • Afhængig af portenes størrelse kan der skabes meget stor sammenhæng mellem to forskellige områder f.eks mellem inde og ude eller mellem to forskellige rum.
  • Den store sammenhæng muliggør aktiviteter på tværs af inde og ude og skaber fornemmelsen af ét rum. 


Ulempe

  • Den direkte kontakt mellem inde og ude kan skabe problemer i forhold til, at der må forventes mere inderengøring. Det kan også generere træk til gene for indeklimaet.
  • Porte er sjældent så isolerende som andet vægmateriale. 


Eksempel

Sjakket i København, af tegnestuen PLOT, er to gamle industrihaller ombygget til idræts- og fritidscenter for en ungdomsklub. Både mellem de to haller og mellem inde og ude er der etableret større porte. De indvendige porte forbinder de to haller over en zone, hvor der bla. er placeret depoter. Portene mellem inde og ude kan skydes helt op på taget og skaber stort set fri passage mellem inde og ude i hele hallens længde. For yderligere at understrege kontakten mellem inde og ude, er samme gulvbelægning anvendt. Både visuelt og fysisk skaber det en stor grad af sammenhæng. Panelvægge


Dansk Design Center i København har en række paneler, der kan foldes helt eller delvist til side og danne sammenhæng med den balkon, der ligger udenfor rummene. Alternativt kan de lukkes helt til, så lokalerne aflukkes. Panelerne er udført i træ og har en overflade, der giver rummene en særlig stemning. Denne type af paneler kunne også bruges i idrætsrum, og med panelernes lille bredde, kan det let varieres hvor åbent eller lukket, der skal være mellem lokalerne. 

Links
www.big.dk