INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Struktur

 

Struktur

Når udezonen indrettes, er det vigtigt, at der fra starten af tænkes i, hvordan den skal struktureres, opbygges og hvad den skal indeholde.
I mange tilfælde vil en mere eller mindre fast struktur være en god ramme at arbejde ud fra.

 
Fordel

  • Strukturen hjælper med at skabe en overordnet sammenhæng.


Ulempe

  • Systemet kan blive for stramt, så der ikke er plads for variationer.


Eksempel


Parc de la Vilette, Paris

Parc de la Villette i Paris er eksempel på en park med forskellige lag, der udgør den overordnede struktur. En række røde pavilloner i samme størrelse danner et gridnet og skaber genkendelighed. De gør det nemt at orientere sig i parken.
Tre akser danner hovedfærdselsårene og er den primære transportvej rundt i parken. En slynget sti og bygningerne i parken ”bløder” strukturen op og giver modstand, så griddet ikke gør parken ”stram og stiv” men struktureret og mangfoldig.