INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Belægningstemaer

 

Belægningstemaer

Ved at anvende forskellige belægninger kan udeområdet aktiveres, struktureres og tilpasses mange forskellige aktiviteter og udtryk.
Belægningerne kan bestå af mange forskellige materialer og antage mange forskellige udtryk.
Græs, grus, beton, gummi osv. er materialer, der kan sættes sammen, skabe dynamik og give mulighed for forskellige aktiviteter.
 
Fordele

  • Skaber dynamik og forskellighed.
  • Forskellige belægninger lægger op til mangfoldige aktiviteter.

Ulemper

  • Alt efter hvilken type belægning, der vælges, kan nye belægninger være omkostelige at etablere.   Forskellige belægninger øger dog ikke nødvendigvis omkostningerne.

Eksempler


Banegårdspladsen i Kolding, SLA Arkitekter a/s

SLA Arkitekter a/s har arbejdet med nye overfladebehandlinger af asfalt, som er et billigt og meget plastisk materiale. Ved at benytte de samme materialer og arbejdsprocesser, som man traditionelt bruger i mange byrum - men nu i en ny orden og på en overraskende måde - opstår nye og sansestimulerende rum. Eur-therm, der er en slags termoplast med en højere grad af kvalitet, holdbarhed og visuel standard end normalt, skaber et farverigt gulv, der delvist er oplyst nedefra.  


Axeltorv, Næstved, SLA Arkitekter a/s

Axeltorv i Næstved er designet således, at byrummet ændrer karakter alt efter om det regner, blæser, er overskyet eller solskin. Afhængig af hvor i rummet, man befinder sig, vil det opleves forskelligt. Foruden regnvandet byder torvet også på en vandkunst, der bygger videre på den, som allerede eksisterer. Fontænen er en cirkulær form af vanddyser, der stråler mod ét punkt, der er centreret vinkelret over cirklens centrum. Vandet vil fylde torvet med flimrende lys og lyden af velvære. Skridtene på belægningen vil følge det visuelle udtryk, og man oplever et torv med nærvær og stoflig sanselighed.
Udvalgte felter i stenbelægningen fræses ganske let i overfalden, så der bliver et næsten umærkeligt nuanceskift mellem ru-bearbejdede og glatte ikke-bearbejdede felter. Felterne vil således fremstå alt efter nedbør, lys og bevægelse.  


Cebra a/s, workshop i forbindelse med Haludbygningskonkurrence.

Forskelle i belægningerne giver plads for mange forskellige aktiviteter. De mange forskellige overfalder og taktiliteter giver samtidig en nuancering af fladen der er rumskabende.
Cebra beskriver med skitsen her de forskellige aktivitets muligheder der er på forskellige belægninger.
Græs: Fodbold, Tartan: Atletik, Sand: Petanque, Asfalt: Street basket, Gummi: Legeplads

 
Links
www.sla.dk
http://www.cebra.info/
www.sportsbyg.dk