INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Balkon i mellemzonen
Bufferzoner
Lommer
Mellemzonen udsmykket
Nichen
Overdækket terrasse
Overdækning
Åbne mellemzone

Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Overdækket terrasse

 

 

Overdækket terrasse


Den overdækkede terrasse skaber en overgangszone mellem inde og ude. Overgangszonen kan forlænge sæsonen for mange forskellige aktiviteter og gøre det lettere for mange typer aktiviteter at bruge udearealerne. Terrassebelægningen giver en beskyttelse mod snavs, og skaber en fornemmelse af en indendørs belægning. Overdækningen skaber læ og skygge.
 

Fordele

  • Formidler overgangen mellem inde og ude.
  • Skaber rum for nye aktiviteter.
  • Formindsker risikoen for, at der kommer træk og snavs med ind i indendørszonen. 


Ulemper

  • Tager lys fra facaden


Eksempler


Foreningshuset i Holbæk

Ved foreningshuset i Holbæk har BBP Arkitekter A/S udformet en pergolaoverdækket terrasse, der skaber stor grad af sammenhæng mellem inde og ude. Der etableres et rum, som ikke er inde, men heller ikke rigtigt er ude: Et rum, der kan bruges til mange forskellige aktiviteter.
Børnehaven ”De Fire Årstider”

Børnehaven ”De Fire Årstider” i Ringe, u KOMPAN, har en bred og overdækket terrasse langs hele facaden. Terrassen kobler livet inde med livet på legepladsen, på byggepladsen og i haven. Terrassen bruges aktivt og flittigt og er medvirkende til, at en stor del af livet i børnehaven foregår udendørs. Overdækningen og belægningen skaber det rum, der er halvt ude – halvt inde.