INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Beplantning

 

 

Beplantning

Med beplantning kan man skabe rum og rammer om nye aktiviteter og oplevelser. Beplantningen påvirker i høj grad det æstetiske miljø og skaber det udtryk man ønsker.
Beplantningen er også læskabende og kan derved muliggøre de forskellige aktiviteter, der er afhængige af læ. Nye aktiviteter kan også opstå ved en bevidst beplantningsstrategi, som f.eks. junglestier gennem træer og krat, der skaber uformelle aktivitetsmuligheder.
Høje træer giver mulighed for træklatring.
 
Fordele

  • Beplantning forbedrer det æstetiske niveau.
  • Beplantning skaber læ.
  • Beplantning skaber rum.
  • Beplantning kan give mulighed for nye aktiviteter.
     

Ulemper

  • Beplantning skal vedligeholdes lidt.

 

Eksempler


Beplantningsstrategi, Cebra a/s – Bidrag til workshop ifm. Haludbygningskonkurrencen

Opdelingen af udeområdet, med forskellige beplantningsformationer, skaber mulighed for forskellige former for aktivitet. Banen til traditionelt boldspil fungerer godt med en krans af træer, der giver læ på banen. Fælleden, med den spredte beplantning, giver mulighed for uformel aktivitet, ophold og små boldspil. Skoven lægger op til gå- og løbeture, træklatring, rollespil, mv.Junglesti, Per Thornberg


Junglestien er etableret gennem eksisterende beplantning. Ved at tilføje få elementer i naturlige materialer indbydes til spontan og uformel  leg og aktivitet.