INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Stisystemer

  

Stisystemer

 
Ved at etablere et velstruktureret stisystem kan der skabes mere dynamik i ønskede dele af udeområdet. Stisystemer vil samtidig give mulighed for nye aktiviteter alt efter hvilke belægninger, udformninger, mv., der vælges. Stisystemer kan være med til at danne sammenhæng og skabe overgange til den omkringliggende by. Stierne kan indrettes og apteres, så de lægger op til aktiviteter såsom løb, rulleskøjter, mv. 
 
Fordel

  • Stisystemerne lægger op til en mangfoldighed i uderummet og vil tiltrække nye brugergrupper.
  • Stisystemerne vil være med til at bryde den store flader op i mere præcist definerede områder.


Ulempe

  • Man skal være omhyggelig med planlægningen af stierne, så de lægges på de steder, folk gerne vil færdes.

  
Eksempel


Cebra a/s - Haludbygningskonkurrence

BBP Arkitekter A/S, PLH Arkitekter A/S og Cebra a/s har designet tre forskellige stistrukturer i forbindelse med haludbygningskonkurrencen.
Cebra a/s viser her forskellen i de tre projekter. PLH udfører en sti langs yderkanten af udezonen. Cebra a/s laver en række stier, som skærer sig igennem hallen på kryds og tværs. BBP udformer en sti, der snor sig rundt i udezonen og binder forpladsen og de bagved liggende arealer sammen til en helhed.