INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Forplads

 

Forpladsen

Forpladsen er hallens første møde med lokalområdet. Det er der, den tilbyder sig til byen og borgerne. Forpladsen er en kompleks sammensætning af aktiviteter og funktioner. Der skal være plads for afsætning og handicapparkering tæt ved indgangen, ligesom der skal være plads for ophold og aktivitet i umiddelbar nærhed af hallen.
 
Fordele

  • Forpladsen kan understøtte hallens særlige profil og image.
  • Mange aktiviteter på forpladsen giver stor dynamik.

Ulemper

  • De mange funktioner kan være i konflikt med hinanden.Eksempel


PLH arkitekter, Skitse til workshop ifm Haludbygningskonkurrencen

Forpladsen struktureres omkring en række aktivitetsfelter. Forpladsen deles op i primær afsætning, primær parkering og sekundær parkering. Den sekundære parkering indrettes, så den, når der ikke er parkerede biler, kan anvendes til forskellige former for aktivitet.
Der skabes frirum foran hallerne, hvormed der kan opstå sammenhæng mellem inde og ude.