INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Amøben
Anneks
Bølgen
HelHal
Parasitter
XO

Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Parasitter

 

 

Parasitter

Parasitterne er mindre tilbygninger, der bygges til hallen, og som kun på minimal vis griber ind i det eksisterende. Parasitterne tilpasses specifikke behov og aktiviteter.
 

Fordele

  • Bevaring af den eksisterende hal mindsker omkostningerne i forbindelse med reetablering og renovering af det eksisterende.
  • Parasitterne kan defineres efter helt bestemte behov og danne den ideelle ramme om specifikke funktioner. Dagslys, klima og indretning kan tilpasses specifikke præferencer.

 
Ulemper

  • Opgraderer ikke hallen som helhed.
  • For at skabe adgang til parasitterne kan der opstå meget gangareal i det eksisterende.
  • Parasitterne kan kun have en vis størrelse for ikke at virke dominerende i forhold til den eksisterende hal

 
Eksempel

 

Dorthe Mandrup Arkitekter, Projektforslag til Haludbygningskonkurrencen
 

Det foreslås, at lave en række specialiserede rum, der, som parasitter, kobler sig til hallen og tilbyder specialiserede rum til særlige aktiviteter.