INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Amøben
Anneks
Bølgen
HelHal
Parasitter
XO

Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Anneks

 

Annekset

Annekset er en tilbygning af større karakter, der kun rører den eksisterende hal ganske lidt. Den eksisterende hal kan dermed fungere som hidtil, hvis det er ønsket.
Tilbygningen af annekset kan også give nye muligheder i den eksisterede hal. Muligheder for opdeling med skillevægge kan indbygges i den kobling, der bliver mellem annekset og hallen.
Annekset giver mulighed for helt nye typer af rumligheder og kvaliteter, som vil understøtte andre former for aktiviteter end de i den eksisterende hal.
 
Fordele

  • Annekset kan tilbyde helt nye rumligheder.
  • Bryder ikke markant ind i den eksisterede hal, der kan fungerer, som hidtil.

Ulemper

  • Opgraderer ikke anlægget som helhed.
  • Der er kun en mindre integration mellem hal og anneks. 

 

Eksempel


PLH Arkitekter A/S, projektforslag præmieret i Haludbygningskonkurrencen. 


I forbindelse med hallen tilbygges et større anneks som et multifunktionelt og generelt anvendeligt rum, der tilbyder helt andre rammer end den eksisterende idrætshal. 
Projektet danner nu udgangspunkt for en udvidelse og opgradering af Jyderuphallen.