INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Amøben
Anneks
Bølgen
HelHal
Parasitter
XO

Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Amøben

   

Amøben

Amøben er en organisk form, der pakker hallen ind i et nyt lag funktioner og giver den et nyt udtryk. Amøben åbner op til den eksisterende hal og skaber en sammenhæng mellem nyt og gammelt.
Tilbygningen kan tilbyde forskellige former for åbenhed i den rumlige sammenhæng. Fra den lukkede sal til den halvåbne, og til de helt åbne områder.
 
Fordele

  • Amøben kan tilbyde helt nye rumligheder.
  • Pakker den eksisterende hal ind og giver dermed et nyt helhedsindtryk.

Ulemper

  • Griber en del ind i den eksisterede hal. 

Eksempel


BBP Arkitekter A/S, projektforslag præmieret i Haludbygningskonkurrencen. 


Til hallen bygges en række mindre rum, der har mere eller mindre direkte forbindelse til det eksisterende halrum.  Vægge i den eksisterende hal nedbrydes, så der opstår sammenhæng og skabes nye gangzoner hele vejen rundt om hallen. Amøben opgraderer på fin vis hele anlægget og giver hallen et nyt helhedsudtryk. Det vil især være gavnligt, hvis der gennem en årrække er bygget til hallen, så den fremstår fragmenteret i sit ydre udtryk.
Projektet danner nu udgangspunkt for opgradering og udvidelse af Hørning.