INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Amøben
Anneks
Bølgen
HelHal
Parasitter
XO

Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Bølgen

  

Bølgen

Bølgen er tilbygninger, der rækker ind over hallen, lægger sig over den og skaber ny form.
Bølgen giver et markant nyt udtryk og kan opgradere hallen som helhed. Hvis der arbejdes omhyggeligt med integrationen mellem nyt og eksisterende, vil bølgen i høj grad kunne bibringe nye muligheder og rumligheder til den eksisterende hal.
 
 
Fordele

  • Opgraderer hallen som helhed
  • Giver et nyt udtryk.
  • Tilbyder nye rumligheder.


Ulemper

  • Sammenbygning kan være vanskelig.
  • Eksisterende konstruktioner er sandsynligvis ikke dimensionerede til at bære den ekstra last, der måtte komme ved tilføjelse af bølgerne.


Eksempel


Elkjær og Ebbeskov Arkitekter, projektforslag fra Haludbygningskonkurrencen.

Bølgerne forskydes i hallens tværretning, så der opstår nye rumligheder både udendørs og indendørs. Hallen vil kommunikere til helt nye grupper af brugere, og den vil fremstå mere synlig og ekspressiv overfor sine omgivelser.