INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Amøben
Anneks
Bølgen
HelHal
Parasitter
XO

Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

XO

 

  

XO

Kryds og Bolle er arkitekternes navn til denne løsning for tilbygning og opgradering af hallen. Konceptet er, at man med krydset ”skærer” igennem hallen for at åbne op for lys og udsigt samt skabe kig til f.eks vigtige monumenter uden for hallen og på den måde forankre hallen mere i det omgivende miljø.
Bollen lægges rundt om hallen som en cirkel, der samler, skaber helhed og mulighed for at tilføje nye rum og rumligheder til hallen.
Kryds og Bolle er en meget helhedsorienteret opgradering af hallen, der fordrer en større ombygning af den eksisterende hal for at kunne skabe den sammenhæng, der er sigtet med projektet.

 
Fordel

  • Opgraderer anlægget som helhed.
  • Skaber en ny samlet og samlende identitet for hallen.
  • Skaber en åbenhed og forbindelse til området omkring hallen.
  • Giver mulighed for en ny strukturering af biarealer i hallen.


Ulempe

  • Omfattende løsning, der kræver større ombygninger i den eksisterende hal. 
     

Eksempel


 
Cebra Arkitekter, projektforslag præmieret i Haludbygningskonkurrencen.Konceptet for projektet er krydset og bollen.
Ved at lægge kryds og bolle ned over en standardhal kunne denne plan opstå, med indskæringer fra krydset og nye rum tilføjet ved bollen. 

 
 

Halrummet forlænges ved at tilsætte flere spær som de eksisterende. Rundt om hallen lægges en zone med andre typer rum indeholdende opholds- og aktivitetszoner. Der skæres åbninger ind til selv halrummet, så kontakten med omgivelserne forbedres, og der bliver mulighed for at åbne direkte til det fri og få dagslys ind i hallen. 

 


Hallens udtryk forandres markant ved en total ”indpakning”. Derved kan hallen få en ny identitet, der kan være med til at tiltrække nye brugergrupper. Brugere, der normalt ikke ville komme i hallen, fordi de ikke føler, den henvender sig til dem. 
Snit gennem den typiske standardhal og de rum, der opstår, når bollen lægges rundt om hallen.
Bemærk lysindtaget i gavlen. Når der laves dagslysindtag, er det vigtigt at formidle overgange mellem lys og mørke. En gavl som denne kan være til gene for spillerne, da sollyset gennem glasdørene kan være blændende og afskærmningen på 1.sal få lyset til at ”flimre”. Man kan sagtens lave dagslysindtag i hallen, blot er det vigtigt at være opmærksom på formidlingen af lyset.
 
 
Projektforslaget danner nu baggrund for opgradering og udbygning af Harboøre Hallen.