INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Amøben
Anneks
Bølgen
HelHal
Parasitter
XO

Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

HelHal

  

HelHal

I projektet HelHal tilbygges flere haller til den eksisterende hal. Der fokuseres på at skabe varierede kvaliteter i de forskellige haller. Dagslysindtag, åbenhed og rummøbler gør, at HelHal er noget andet end hal 2, 3 eller 4. Det er essientielt for at opgradere hallen, at der skabes en større grad af åbenhed, mere lys og et fornyet udtryk i de haller, der tilbygges.
 
Projektet tager udgangspunkt i ”drivhuset”, og man kan derfor forestille sig en høj grad af åbenhed i de haller, der tilbygges, eller en graduering af åbenhed, transparens og lukkethed. Ved at addere flere haller til den eksisterende er der mulighed for at forandre hallens udtryk, men fortsat holde fast i den kendte typologi, der traditionelt udtrykker ”hallen”.
 
 
Eksempel

 
PLOT a/s , projektforslag fra Haludbygningskonkurrencen.
 
Projektet viser tilbygning af tre ekstra haller og to skråninger, der kan anvendes som tribuner på ydersiden. I de tre haller møbleres med forskellige rumdannende elementer. Gennem tribunerne ville det være en fordel at skabe adgang, så der bliver udsigt og tilgængelighed til omgivelserne.