INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Automaten
Balkon
Gummigulve
Hjemmearbejdsplads i hallen
Hurtige køkken
Indskudte mellemzone
Klublokalet i skabet
Kreative køkken
Lommer
Rammen

Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Lommer

  

Lommer


En lomme er et mindre område beliggende mellem andre rum eller elementer. Lommerne kan primært bruges til uformel aktivitet, opvarmning, udstrækning eller ophold og samværsaktiviteter. Lommernes indretning skal understøtte de aktiviteter, der skal kunne foregå, selvom rummet er åbent for mange funktioner. Hvis man ønsker, at lommen skal kunne skabe plads for idrætsaktiviteter, er det nødvendigt at tænke stemning og overflader med ind i bearbejdningen af indretningen, således at gulvfladen f.eks. indbyder til ophold og udstrækning.
 
Fordele

  • Tilfører ekstra opholds- eller aktivitetesarealer.
  • Skaber forskellighed og bryder store sammenhængende områder op i mindre enheder.
  • Tilfører nye rum­lige kvaliteter.


Ulemper

  • Lommen er ikke lydafskærmet, og aktiviteterne kan derfor være til gene for de øvrige i hallen.

 
Eksempler


Næstved Kulturhus

Lommen giver plads for ophold og aktivitet i direkte forbindelse med halrummet.
Lommen kobler samtidig halrummet med udendørsarealerne. Lommen bringer nye rumligheder ind i hallen og medvirker dermed til flere rumlige oplevelser.