INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Niveauer i landskab

  

Niveauer i landskabet 

Bakker, ramper, trapper, platouer og platforme kan skabes naturligt ved at accentuere det eksisterende landskab eller ved at etablere kunstigt landskab helt fra bunden med naturlige, eller fabrikerede, materialer.

Niveauer skaber forskelle og definerer uens områder og rum. Niveauerne kan, alt efter belægning og udformning, invitere til mange former for aktiviteter eller ophold. Bakker vil invitere til bevægelse. Terrasser og trapper til ophold.
 
Fordele

  • Skaber rum.
  • Appellerer til spontan aktivitet.
  • Simple tiltag kan skabe stor dynamik.

Ulemper

  • Bakker med græs har tendens til at blive slidt ned.
  • Der vil være driftsomkostninger forbundet med vedligeholdelsen.
     

Eksempler

 
Carla Playscape, KOMPAN i samarbejde med SERT. Exposure


Ved hjælp at præfabrikerede elementer skabes et bakket terræn for leg og ophold.
Bakkerne kan apteres med forskellige belægninger og redskaber, ligesom de kan vendes, så de i stedet for bakker bliver til fordybninger. Korch skole

På Korch skole i Århus er der arbejdet med kuperinger i asfaltbelægningen hvorved der skabes et forskelligartet landskab. En på malet blå farver understreger bakkernes bevægelserne og lægger op til leg og spontan aktivitet.
 

Naturlig kupering


Cebra Arkitekter, Bidrag til workshop ifm. Haludbygningskonkurrencen


Plinte og bakker skaber mulighed for mange typer af aktiviteter og lægger op til en bred målgruppe.