INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Lysende tag
Ovenlys
Ovenlys i hele fladen
Ovenlys i kip
Ovenlys som rytterlys
Overdækning

Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Overdækning

  

Overdækninger

Med overdækninger skabes mulighed for aktiviteter i udeområder trods regnvejr. Det forlænger sæsonen for nogle aktiviteter, når det er muligt at være udendørs. Overdækningerne kan være simple eller avancerede alt efter behov for signalværdi.

Fordele

  • Sæsonen for udendørsaktiviteterne kan udvides.
  • Der skabes steder i udezonen, hvor rummet er mere præcist defineret.
  • Overdækninger skaber ly.

Ulemper

  • Overdækninger kan i fast materiale komme til at fremstå som mørke steder.


Eksempel


Tekstildug

Tekstildug giver en svag skyggevirkning og skærmer for regn. Fordelen ved tekstilet er, at det lader alt lys passere igennem og dugen vil fremstå lys og let. Dugen kan belyses og fremstå forandret i mørket og tiltrække opæmæksomhed.