INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Programmeret udezone

  

Programmeret udezone

 
Sammenkædning af uens belægninger og landskabelige bearbejdninger skaber mange forskellige muligheder for aktivitet. Enten ved at et område direkte er indrettet til en bestemt aktivitet eller ved, at der skabes potentiale for, at mange aktiviteter kan foregå ud fra brugerens egne behov og præferencer.
Med en stor tæthed af afvigende belægninger og beplantninger opstår mange muligheder og stor dynamik.

 
Fordele
 
  • Stor tæthed skaber rum for flest mulige aktiviteter på mindst muligt areal. 

Ulemper

  • For mange aktiviteter, belægninger og redskaber kan blive for meget ”tivoli-land”.
     

Eksempel


Fælleden, Cebra Arkitekter, Bidrag til workshop ifm. Haludbygningskonkurrencen


Fladen, belægningerne, beplantning, kuperinger og overdækninger skaber tilsammen et komplekst og sammensat udeområde, der danner ramme om mange aktiviteter og inviterer forskellige brugergrupper. Ved programmering af det samlede anlæg bør det analyseres hvilke aktiviteter, der kræver hvilke forhold og hvordan, de bedst placeres. Skaterområder ses ofte placeret på øde steder, hvor de ikke bliver brugt. En fortætning af aktivitetsområderne skaber dynamik og trækker folk til – også bare for at se på.