INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Aktiverende arkitektur
Belægningstemaer
Beplantning
Forplads
Idrætscross
Kunstgræs
Mini-kunstgræsbaner
Multibaner
Niveauer i landskab
Parasoller
Programmeret udezone
Rulleskøjter
Satellitter
Skating
SportCourt
Stisystemer
Struktur
Syntetisk is
Udendørs fitness
       Når sport bliver til leg i byrummet
       Playable

Udtryk
Åbenhed

Satellitter

  

Satellitter

Satellitter i udeområdet skaber et lille område med koncentreret aktivitet. Satellitten kan danne ramme om fysiske aktivitet eller ophold samt referere til hallen og være strukturerende for udeområdet.
 
Fordele

  • Giver liv og aktivitet til særlige punkter i udeområdet


Ulemper

  • Trækker dynamikken ud over et større område, hvilket kan skabe problemer hvis der i forvejen ikke er mange mennesker.


Eksempler


Cebra Arkitekter,  Bidrag til workshop ifm.Haludbygningskonkurrencen

Skaterbaner, rutschebaner eller andre former for aktivitet kombineret med ophold og socialt samvær skaber et ankerpunkt i udeområdet. Her er satellitten en blanding af en kiosk, opholdszone og aktivitet.Cebra Arkitekter,  Bidrag til workshop ifm.Haludbygningskonkurrencen


Pavillonen er en overdækning af nogle simple redskaber, hvor man kan træne. Pavillonen er et sigtepunkt, man kan orienterer sig imod samt være et sted man evt. kan mødes inden en løbetur.
Træningspavillionen er udviklet for Lokale- og Alægsfonden