INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Balkon i mellemzonen
Bufferzoner
Lommer
Mellemzonen udsmykket
Nichen
Overdækket terrasse
Overdækning
Åbne mellemzone

Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Nichen

  

Nichen


Nicher tilbygges som element­er på hallen. Det kan være mindre enheder, som primært anvendes til ophold, eller det kan være større nicher, der kan bruges til forskellige former for aktivitet. Især selvorganiserede, spontane aktiviteter har mulighed for at finde plads i nicher uden at optage plads for de organiserede klubber.

Nichen kan være hallens multiprogrammerbare rum, der ikke har en bestemt indretning eller stemning, men som tilpasses fra situation til situation.  Nichen kan tilbyde det tilbagetrukkede, beskyttede rum, hvor man kan finde fordybelse. Eller det kan være det åbne rum, der er i kontakt med hele hallen. Nichen kan være den lille multiprogrammerbare enhed, der giver plads for, at noget forskelligt kan ske.
 
Nichen skaber en ideel mulighed for at trække dagslys ind i hallen, da overgangen mellem lys og mørke kan bearbejdes således, at kontrasterne formindskes. Nichen kan samtidig bringe indelivet i tættere kontakt med omgivelserne og styrke sammenhæng mellem inde og ude. 
 
Fordele
 
  • Tilfører ekstra opholds- eller aktivitetsareal.
  • Giver mulighed for at lave dagslysindtag i en afstand fra banen, så blænding og spejlingsgener mindskes.
  • Skaber forskellighed og bryder det store halrum.
  • Mindsker det institutionelle præg.
  • Tilfører nye rum­lige kvaliteter.


Ulemper

  • Nicher skal behandles som tilbygninger, hvorfor konstruktive forhold, jordbundsforhold osv. skal undersøges.


Eksempel


Skallerupklit feriecenter
 
Nichen på hallen giver plads for en lille hockeybane . Her kan spilles sideløbende med at hallen er i brug. Nichen anvendes også til at trække dagslys ind i hallen.

 
Eksempel


Fryndesholmhallen 

Nichen giver plads for ophold i forbindelse med halrummet. Der er vinduer i siden af nichen, hvilket mindsker blændingsgener for spillerne på banen, men dog ikke giver mulighed for udsyn til omgivelserne.
Nichen bruges som sekundær indgang, og er indrettet med reoler for opbevaring af sko.