INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Dagslys i stemningsrum
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Mindre vinduespartier
Ovenlys
Ovenlys i hele fladen
Ovenlys i kip
Ovenlys som rytterlys
Sidelys
Styring af dags- og kunstlys
Større vinduespartier
       Dagslys i idrætshaller

Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Sidelys

  

Sidelys

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Ved sidelys forstås lysåbninger placeret i hallens lodrette facader. Det dagslys der oplyser hallen består henholdsvis af det direkte lys fra himmelen og det reflekterede lys fra forgrunden og rummets egne overflader.
Placeringen af vinduet er af afgørende betydning for hvordan lyset fordels i idrætshallen. Forholdet imellem vinduets højde og hallens dybde afgør om der når tilstrækkeligt lys ind i hallen. Jo højere lysindtaget placeres jo længere ind i hallen når lyset. Men man skal være opmærksom på at lysets intensitet falder betragteligt jo længer ind i rummet man kommer.
Lavt placeret sidelys vil reflekter lyset i gulvet, og jo lysere og blankere gulvet er jo mere reflekter det og jo større er risikoen for blændende spejling. Da lys bevæger sig i rette linier, betyder det at lysstrålens indfaldsvinkel er lig udfaldsvinklen. De stråler der kommer lavt ind igennem åbningen bliver reflekteret ud i rummet i en lav vinkel og kan ramme idrætsudøverens øjne og bliver til en generende blænding.
Ved at hæve lysindtagets placering kommer lyset ind i en højere vinkel, og reflekteres derfor forbi idrætsudøverens øjne hvorved muligheden for blænding reduceres. Det betyder at jo højere lysåbningen er placeret jo mindre vil den genere idrætsudøveren.
Sidelyset kan give mulighed for udkik og kontakt til udeområderne. Udsigten kan være et tilskud til rummet men ved meget lyse omgivelser kan der opstå blændingsgener. Desuden kan sidelyset skabe modlys gener, der kan medfører synsbesvær i de retninger der er orienteret mod det lavtsiddende sidelys.
Alt efter lysåbningens orientering i forhold til verdenshjørnerne kan sollyset påvirke rummet. Man bør være opmærksom på om det er hensigtsmæssigt i forhold til de aktiviteter der foregår i hallen. Men hvis man skærmer for sollyset skal man være opmærksom på, at man også skærmer for himmellyset og mindsker dermed lysniveauet i hallen. Derfor er det hensigtsmæssigt at bruge en fleksibel afskærmning der kan fjernes når man ikke længer har brug for den.


Fordel

  • Sidelys giver en god rumbeskrivelse, og det kan skabe kontakt til udeområderne samt give mulighed for at følge med i vejrets skiften

Ulempe
  • Sidelys kan medføre modlysgener og skabe blændende spejling i gulvet