INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Lavtsiddende sidelys

 

Lavtsiddende sidelys

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Det lavtsiddende sidelys giver mulighed for at se ud og følge med i hvad der sker udenfor samt skabe direkte kontakt til udeområderne. Det er vigtigt at forholde sig til udsigten da den har indflydelse på hallens lysfordeling. Hvis der er genboer eller andet der blokere for lyset betyder det at hallen får et lavere lysniveau. Udsigten kan være et tilskud til rummet hvis der er et interessant og smukt område uden for. Dog bør man dog være opmærksom på de modlys gener der kan opstå når idrætsudøveren ser direkte imod lysåbningen.
 Alt efter vinduets orientering i forhold til verdenshjørnerne får sollyset mulighed for at trænge ind i rummet. Man bør være opmærksom på om det er hensigtsmæssigt i forhold til de aktiviteter der foregår i hallen. Men hvis man skærmer for sollyset skærmer man også for himmellyset og mindsker lysniveauet i hallen. Derfor er det hensigtsmæssigt at bruge en fleksibel afskærmning der kan fjernes når man ikke længer har brug for den.


Fordel

  • Lavtsiddende sidelys giver en god rumbeskrivelse, og det kan skabe kontakt til udeområderne samt give mulighed for at følge med i vejrets skiften

Ulempe

  • Lavtsiddende sidelys kan medføre modlysgener og skabe blændende spejling i gulvet


Eksempler


Gymnastik- og idrætshøjskolen, Viborg


En traditionel gymnastiksal med ensidigt sidelys. Et smukt og let opfatteligt rum, men der er stor forskel på rummets fremtræden alt efter om man oplever det i mod- eller medlys.
Bornholms Kunstmuseum

I et af museets rum er lysintaget placeret helt nede ved gulvet. Det betyder at rummet hovedsageligt er belyst med reflekslys der giver en langt blødere skyggetegning og den sarte belysning får rummet til at fremstå som et behageligt og roligt rum.