INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Højtsiddende sidelys

  

 

Højtsidende sidelys

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Jo højere sidelyset er placeret jo længer ind i rummet kommer lyset og jo jævnere fordeles lyset. Det højtsiddende sidelys giver en effektiv udnyttelse af dagslyset.
Alt efter vinduets orientering i forhold til verdenshjørnerne får sollyset mulighed for at trænge ind i rummet. Man bør være opmærksom på om det er hensigtsmæssigt i forhold til de aktiviteter der foregår i hallen. Men hvis man skærmer for sollyset skærmer man også for himmellyset og mindsker derved lysniveauet i hallen. Derfor er det hensigtsmæssigt at bruge en fleksibel afskærmning der kan fjernes når man ikke længer har brug for den.


Fordel

  • Lyset fordels jævnt og langt ind i rummet hvilket giver en god belysning af hele rummet

 
Ulempe

  • Da lysåbningen sidder højt er der ikke visuel kontakt med omgivelserne, og udsigten til den intenst lysende himmel kan forårsage blænding

 

Eksempler


Idrætshuset, Gunnar Nu Hansens Plads 7, 2100 København Ø

De højtsiddende vinduer er placeret i buede nicher på langs af hallen. Hallens udformning funger som et stort dagslysarmatur der distribuerer lyset jævnt og effektivt ud i hele rummet. Yderligere har vinduerne mat glas hvilket diffusere lyset og mindsker de blændingsgener de højtsiddende vinduer kunne medfører.Dansk Tennis Club, Rygårds Allé 75, 2900 Hellerup

Tennishallen har højtsiddende sidelys placeret på langsiderne. Omkring vinduerne er der udspændt en hvid dug vinkelret på væggen. De store sejl skærmer for udsynet til himmellyset og reducere på den måde mulighederne for blænding. Man spiller på langs af rummet og ser de store lysende sejl i stedet for at blive generet af den intenst lysende himmel. Samtidig med at vinduesåbningerne er visuelt afskærmet er der fri adgang for lyset vinkelret gennem vinduet.
N H Rasmussens Gymnastikhus, Vodroffsvej 51, 1900 Frederiksberg

Et traditionelt sidelys der fordeler lyset effektivt og godt i hele rummet. Salen er forbilledlig planlagt i forhold til formålet hvor proportionerne er givet efter ribbernes høje og bommens længde samt antallet af gymnaster. Salen har formodentligt været til stor inspiration for planlægningen af mange skolers gymnastiksal.