INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Kombination højt-lavt sidelys

 

 

Kombinationen af højt- og lavtsidende sidelys

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.
Hvis man kombiner højt- og det lavtsiddende vindue kan man udligne kontraster og ophæve modlys. Samtidigt kan det være med til at skabe liv og dynamik i hallens visuelle fremtræden. Men for mange og forskelligartede lysåbninger medfører varierende skyggetegninger der kan virke forvirrende og forringe idrætsudøverens visuelle forhold.
Alt efter vinduets orientering i forhold til verdenshjørnerne får sollyset mulighed for at trænge ind i rummet. Man bør være opmærksom på om det er hensigtsmæssigt i forhold til de aktiviteter der foregår i hallen. Men hvis man skærmer for sollyset skærmer man også for himmellyset og derved mindsker man lysniveauet i hallen. Derfor er det hensigtsmæssigt at bruge en fleksibel afskærmning der kan fjernes når man ikke længer har brug for den.

Fordel

  • Kombinationen af flere forskellige lysretninger kan ophæve generede modlys eller for voldsomme kontraster

Ulempe

  • Flere lysretninger kan medførere at hallen opleves som forvirrende samt øge muligheden for blændingEksempler


Frederik IX hal, Institut for Idræt, Nørre Allé 55, København N

Ud over sin utraditionelle runde form har hallen også gjort brug af både højt- og lavtsiddende vinduesåbninger. De lavtsiddende vinduer medfører refleksioner i gulvet men giver samtidigt en god kontakt til områderne udenfor hallen. De smalle højtsiddende vinduer bidrager til den generelle belysning af lokalet.Gymnastikhøjskolen i Ollerup

 

Springsalen er en stor hal hvor dansesalen ligger på en indskudt etage. Salen deles om det store gavlvindue ud mod haven samt sidelyset i langsiden. Vinduerne i springsalen er traditionelle sidelysvinduer der fortsætter ind i dansesalen hvorved de kommer til at sidde meget lavt. I springsalen løber man på langs af rummet og dermed langs sidelyset, hvorved man undgår blænding. I dansesalen bevæger man sig i flere forskellige retninger, formodentlig med korte intervaller hvorfor man ikke vil have problemer med blænding. De store vinduer giver mulighed for udsigt til haven og er med til at give rummet sit sympatiske indtryk og behagelige stemning.Gymnastik- og idrætshøjskolen, Viborg


Springsalen kombinere glasdøre, højtsiddende buede vinduer og et smalt gennemgående vinduesbånd. Det giver rummet et væld af forskelligartet lysindfald, og på solskinsdage opstår der smukke skyggetegninger der er med til at give samlingsstedet omkring pejsen en særlig stemning.
Det smalle vinduesbånd belyser den bagerste del af rummet. Det kunne med fordel have været større og dermed bidraget effektivt til salens belysning.