INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Lysende tag
Ovenlys
Ovenlys i hele fladen
Ovenlys i kip
Ovenlys som rytterlys
Overdækning

Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Ovenlys

  

Ovenlys 

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Ved ovenlys forstås lysåbninger placeret i hallens tag, hvad enten det er fladt eller med hældning. Da lysåbningen er placeret i taget kan der ikke forekomme nogen form for blokering fra omgivelserne. Det betyder at ovenlyset er langt mere effektivt end et sidelys, som tommelfingerregel ca. dobbelt så meget.
Da man ser lige op i himmelen er det vigtigt at sørge for at ovenlyset er udformet så der skabes en overgang imellem den meget lysende himmel og interiørets overflader. Det kan gøres ved at bearbejde udformningen så der er flere flader der skaber overgangen til himmelen.

Under ovenlyset kan man færdes i alle retninger uden at blive generet af refleksioner i gulvet og derfor er ovenlyset meget anvendelig til mange forskellige typer af idræt, dog er der begrænsninger ved idrætsgrene der kræver høje synsretninger. Alt efter ovenlysets orientering i forhold til verdenshjørnerne får sollyset mulighed for at trænge ind i rummet. Man bør være opmærksom på om det er hensigtsmæssigt i forhold til de aktiviteter der foregår i hallen. Men hvis man skærmer for sollyset skærmer man også for himmellyset og mindsker derved lysniveauet i hallen. Derfor er det hensigtsmæssigt at bruge en fleksibel afskærmning der kan fjernes når man ikke længer har brug for den.

Ovenlyset giver ikke mulighed for udsyn på samme måde som sidelyset, derfor må man overveje hvor vigtigt det er set i relation til de idrætsgrene hallen indeholder. Det vil ofte være en opvejning af fordele og ulemper i forhold til de forskellige idrætsgrene og hallens visuelle forhold.

Fordel

  • Lyset fordels effektivt og jævnt i hele hallen uden at skabe refleksioner i gulvet


Ulempe

  • Da lysåbningen sidder højt er der ikke visuel kontakt med omgivelserne og idrætsgrene med høje synsretninger skal være opmærksom på eventuelle blændingsproblemer fra himmellyset.