INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Lysende tag
Ovenlys
Ovenlys i hele fladen
Ovenlys i kip
Ovenlys som rytterlys
Overdækning

Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Ovenlys i kip

  

Ovenlys i kip

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen. 

Ovenlys, der er placeret øverst i hallens tag, vil typisk give en meget jævn, god og effektiv fordeling af dagslyset.

Yderligere vil lysåbningen, i forhold til de fleste idrætsgrene, være uden for synsretningen, og derfor være velegnet til mange former for idrætsudøvelse.

Alt efter ovenlysets orientering i forhold til verdenshjørnerne får sollyset mulighed for at trænge ind i rummet. Man bør være opmærksom på om det er hensigtsmæssigt i forhold til de aktiviteter der foregår i hallen. Men hvis man skærmer for sollyset skærmer man også for himmellyset og mindsker hallens lysniveau. Derfor er det hensigtsmæssigt at bruge en fleksibel afskærmning der kan fjernes når man ikke længer har brug for den.

Fordel

  • Lyset fordeles meget jævnt i hele hallen


Ulempe

  • Ingen direkte visuel kontakt til udeområderne
 

Eksempler


Otto Mønsted Hallen

Ovenlyset ligger i kippen og følger tagryggen. Lysindtagets placering betyder at lyset fordels utrolig jævnt i hele hallen. Det er en enkel og effektiv udformning af ovenlyset.Gymnastikhøjskolen i Ollerup, OD hallen


Ovenlysets placering i det krumme tag betyder at lyset fordeler sig jævnt over hele lofts- og vægfladen. Da rummets vægge yderligere er malet lyse mindskes kontrasten imellem interiøret og lysindtaget.