INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Lysende tag
Ovenlys
Ovenlys i hele fladen
Ovenlys i kip
Ovenlys som rytterlys
Overdækning

Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Ovenlys som rytterlys

  

Ovenlys som rytterlys

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Rytterlyset fordeler lyset jævnt og diffust ned i hele hallen. Ryttelysets vægge formidler overgangen fra den interiøre belysning til den meget lysende himmel. Jo flere flader, med forskellig lysintensitet, der skaber overgangen jo færre blændingsgener opstår der.

Alt efter rytterlysets orientering i forhold til verdenshjørnerne får sollyset mulighed for at trænge ind i rummet. Man bør være opmærksom på om det er hensigtsmæssigt i forhold til de aktiviteter der foregår i hallen. Men hvis man skærmer for sollyset skærmer man også for himmellyset og mindsker hallens lysniveau. Derfor er det hensigtsmæssigt at bruge en fleksibel afskærmning der kan fjernes når man ikke længer har brug for den.


Fordel

  • Fordeler lyset jævnt ned i hallen, rytterlysets vægge formidler overgange fra inde til uden og modvirker derved blænding fra himmellyset

Ulempe

  • Ingen direkte visuel kontakt til udeområderne


Eksempler


B93 tennishal


Hallens to tennisbaner er placeret i forlængelse af hinanden og man spiller på langs af rytterlyset. For ikke at blive blændet af himmellyset, har man opdelt ovenlyset med tværskiver der bevirker at der ikke er frit udsyn til den intenst lysende himmel, men at man i stedet ser op på de mindre lysende tværskiver. Derved skabers en overgangszone fra interiøret til eksteriøret der er med til at mindske blændingen fra himmellyset.


Gymnastik- og idrætshøjskolen Viborg

Rytterlyset er bygget op omkring en spinkel stålkonstruktion hvor siderne er beklædt med træ. Når man ser på tværs af hallen ser man op på rytterlysets inderside og ikke direkte op i himmelen. På den måde formidler man overgangen fra hallens indre belysning til himmellyset udenfor.