INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Lysende tag
Ovenlys
Ovenlys i hele fladen
Ovenlys i kip
Ovenlys som rytterlys
Overdækning

Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Ovenlys i hele fladen

  

Ovenlys i hele fladen

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Taget kan erstattes af et translucent materiale hvilket medfører at hele taget bliver til en meget stor lysende flade. Denne store flade oplyser hele rummet med diffust, jævnt lys. En god og effektiv udnyttelse af dagslyset der ikke medfører refleksioner i gulvet.

Vejrets variation vil være forholdsvis tydeligt i hallen og jo mere transparent materialet er, jo mere lys trænger igennem. Men det er en fordel hvis materialet kun slipper 20-50% af lyset igennem for ikke at skabe blændingsgener. Især i solskin vil materialet blive meget lysende og kan være til gene for idrætsudøverne.

Fordel

  • Jævn fordeling af lyset i hallen og effektiv udnyttelse af dagslyset uden generende refleksioner

Ulempe

  • Ovenlyset giver ikke mulighed for visuel kontakt til udeområderne og materiale kan blive meget lysende i solskin.

Eksempler


Fælledbadet

Hallen er overdækket at en translucent tagdug, holdt oppe af et let overtryk. Lyset diffuseres og giver genstande i rummet en blød skyggetegninger. Vejrets foranderlighed ses tydeligt igennem materialet og skaber et varieret belyst interiører.


Hakuryu Dome

Hallen er meget karakteristisk med sit smukt formet tag. Den transucente tagdug udnytter effektivt dagslyset der er hallens hovedlyskilde. Lyset fordeles jævnt ud over hele idrætsområdet hvilket betyder at synsbetingelserne er ens ligegyldigt hvor i hallen man befinder sig.
I gråvejr fungerede hallen optimalt, men taget kan muligvis blive meget lysende i solskin og dermed skabe kontrastfyldte overflader.

Hal i London


Hallens tag er delvist dækket at translucent tagdug og transparente lysåbninger. I gråvejr fungere dagslysindtaget optimalt, men i solskin kan der muligvis opstå store kontraster imellem den direkte sol igennem de transparente lysåbninger og den solbeskinnede tranlucente tagdug.Foto: Chris Thurlbourne