INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Kombination sidelys - ovenlys

  

Kombination af ovenlys og sidelys

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Ovenlyset kan typisk bidrage til den generelle belysning og sidelyset kan give mulighed for kontakt til udeområderne. Et sidelyset har begrænset effektivitet jo længer ind i hallen man kommer, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at supplere med et ovenlys. En hal med flere funktioner kan med fordel gøre brug af at kombinere lysindtagene, men kombinationen skal tilrettelægges med omhu da lys fra for mange forskellige retninger kan være med til at skab et forvirrende indtryk af rummet.
Alt efter lysindtagenes orientering i forhold til verdenshjørnerne får sollyset mulighed for at trænge ind i rummet. Man bør være opmærksom på om det er hensigtsmæssigt i forhold til de aktiviteter der foregår i hallen. Men hvis man skærmer for sollyset skærmer man også for himmellyset og mindsker hallens lysniveau. Derfor er det hensigtsmæssigt at bruge en fleksibel afskærmning der kan fjernes når man ikke længer har brug for den.


Fordel

  • De to lystyper kan supplere hinanden og understøtte flere forskellige funktioner


Ulempe

  • De to lystyper kan, hvis de ikke tilrettelægges hensigtsmæssigt, få hallen til at fremtræde forvirrendeEksempler


Dansesalen, Institut for Idræt, Nørre Allé 55, 2200 København N

Et smukt eksempel på en hensigtsmæssig kombination af oven- og sidelys set i forhold til funktionen. Salen har forholdsvis mange åbninger der giver et højt lysniveau. Lyset kommer fra vinduer på 3 sider og 1 ovenlys, de mange lysretninger ophæver hinandens skyggetegninger og medfører et let og stemningsfuldt indtryk af salen.Bjergnæsskolen, Gammel Århusvej 161B, 8800 Viborg


Et godt eksempel på hvordan et ovenlys bidrager til den generelle belysning af hallen og mindske kontrasterne ved sidelysene. Det ensidige sidelys kan give rummet karakter og mulighed for adgang til udeområderne.