INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Automaten
Balkon
Gummigulve
Hjemmearbejdsplads i hallen
Hurtige køkken
Indskudte mellemzone
Klublokalet i skabet
Kreative køkken
Lommer
Rammen

Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Hjemmearbejdsplads i hallen

  


Ordrup - Bibliotek og idræt i samme hus

Hjemmearbejdspladser i hallen

Etablering af hjemmearbejdspladser kunne være et nyt tiltag især i kombinationshaller i landdistrikter. Flere og flere arbejder hjemme fra en til flere dage om ugen. For nogle er det ikke det at side alene hjemme der er det ideelle og hjemmearbejdet er i højere grad en konsekvens af lang transport til arbejdspladsen. For disse mennesker kunne et udbud af arbejdspladser hvor man kunne side stiller i fred og arbejde men samtidig føle at man var del af et aktivt hus være et godt tilbud

Fordele

  • Nye brugere i dagtimerne i hallen

Ulemper

  • Ingen nævneværdige