INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Belysning af facade
Glasfacader
Højtsiddende sidelys
Kombination højt-lavt sidelys
Kombination sidelys - ovenlys
Lavtsiddende sidelys
Lysåbning med coating
Mindre vinduespartier
Porte
Større vinduespartier
Udskiftning af vinduer

Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Belysning af facade

 

Belysning af facade

Belysning af facaden har et stærkt kommunikations mæssigt formål. Med belysning af facaden skabes der fokus på bygningen hvilket kan være et led i at tiltrække nye brugere og fortælle en ny historie. Da lys er dynamisk og let udskifteligt kan der med belysning skabes forskellige udtryk på forskellige tider og udtrykket kan målrettes særlig grupper.
Belysning er samtidig en let og billig måde at skifte facadens udtryk på uden at skulle lave større ombygninger.

Fordele

  • Belysning kan være dynamiske og meget udtryks fuldt
  • Billig, nem måde at forandre hallens udtryk

Ulemper

  • Energi forbrugendeEksempler

   
Kirke i Scartres


Kirkens facade belyses med skiftende lys og kommer derved til at fremstå som et dynamisk kunstværk. Hver dag har et nyt udtryk, en ny farve og noget nyt at formidle. Løsningen kan overføres til hallen, hvor de ofte lukkede facader ville kunne gøres interessante ved en dynamisk belysning.
 

Magasin, Stormagasin i København

Her er det ikke facaden men vinduespartier der oplyses. Det skaber en dybde og gør bygningen levende når det indre oplyses og facaden fremstår mørk. Der er ophængt stof i vinduerne så der ikke er direkte indblik i butikken. De forskellige farver giver en rytme, dynamik og tema til vinduerne.
Denne løsning kunne overføreres til en idrætshal hvor man i en periode ville skabe et ekstra fokus, udtrykke en særlig stemning eller lignende.


Blomsterbutik på Købmagergade i København 


I eksemplet her er facaden næsten ikke eksisterede. Kun en tynd glasrude adskiller ude fra inde. Der er ikke lys på facaden men hele butikken er lyst op og fremstår derved som udstillingen i sig selv.
Denne løsning kunne overføres til hallen. Især steder hvor man ønsker at skabe mest mulig fokus på de aktiviteter der foregår inden i bygningen.