INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Lysende tag
Ovenlys
Ovenlys i hele fladen
Ovenlys i kip
Ovenlys som rytterlys
Overdækning

Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Lysende tag

  

Lysende tag

Når hallen opgraderes kan det være væsentligt at forandre dens udvendige udtryk radikalt især hvis man vil tiltrække nye brugere eller fortælle en ny historie.
På haller er taget et dominerende element og bearbejdning af tagfladen kan radikalt ændre hallens udtryk.
I taget kan isættes ovenlys eller taget kan udskiftes til andre materialer, hvorved hallen vil  fremstå forandret og fornyet. Tagfladen kan udskiftes til glas, polycarbonat , tekstildug mv. Ovenlysskakte kan udformes på mange forskellige måde og i mange forskellige materialer.

 
Fordele

  • Tiltrækker opmærksomhed – og dermed potentielt nye brugere
  • Forbedre miljøet inde i hallen

Ulemper

  • Kræver stor tilpasning til den eksisterende hal


Eksempler


Fryndesholmhallen, Projektforslag af tegnestuen Alt. Itude Arkitekter MAA


Taget på den eksisterende hal skal udskiftes og der indbygges i samme omgang nye ovenlysskakte med en særlig udformning der både tilfører et særligt ekspressivt udtryk der ses på lang afstand og bearbejder lyset på vejen ned i hallen.
Tilbygningen man ser foran hallen opføres med en stofdug der udspændes som tag.
Både de store ovenlys og den lette tilbygning med det translucente tag fortæller historien om at hallen nu rummer andet end den traditionelle sport. 
Både tagduen og ovenlysskaktene vil i de mørke måneder kaste lys ud i omgivelserne og være et signal om aktivitet og liv. Tagdugen vil fremstå som en lysende flade der spreder lyset på himlen,  ovenlysskaktene vil samler lyset og sender det ud i omgivelserne.Her ses en af arkitektens tidlige skitser der viser hvordan ovenlysskaktene både trækker dagslys ned i hallen og hvordan lyset om natten vil kastes ud af skakten og oplyse himlen.En af arkitektens tidlige skitser til hvordan den translucente tagdug vil få hallen til at lyse op så den blive et centrum mellem byen og sportsanlægget.


Husk at

  • Valget af arkitekt er et vigtigt parameter hvis man ønsker en særlig arkitektur. 
  • Arkitekten bør fremvise referencer fra tidligere projekter inden man indgår en aftale om rådgivning.
  • Udskiftning af tag til transparente eller tanslucente materialer vil forandre hallens indeklima
  • Tagudskiftning bør altid kontrolleres af godkendt statiker
  • Der kan foreligge lokalplan vedtægter der kræver særlige tag beklædninger.