INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Hjemmeside
Husstandsomdelinger
Logo
Online booking
Skiltning
Sponsorat

Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Logo

 

 

Logo 

Et logo synes ikke af meget men kan være lige præcis det der giver hallen den særlige identitet. Logoet indgår i helheden omkring hallens identitet og fortælling. Det vil ofte være den detalje der huskes, og måske den afgørende forskel, når hallen ønsker at fremstå som noget særligt.
Ved udvikling af logo kræves stor indlevelse i hallens historie og idé. Strategisk tænkning og design må forenes for at udvikle det unikke logo, der adskiller netop denne hal fra andre haller. I mange haller er de første logoer opstået ved en tilfældighed og de er ofte meget formelle. En grafiker kan hjælpe med at redesigne eller videreudvikle logoet så det fortæller den nutidige historie om hallen og dens identitet.

 
Fordele

  • Logo er identitet
  • Et logo er nemt at huske

Ulemper

  • Et logo der er ikke fortæller den rette historie om hallen kan virke som negativ markedsføring.

 

Eksempel


Faster Multihus

Logoet er identitetsskabende, designet fortæller historien om multihuset som et åbent uformelt aktivitetshus.


Mere viden

  • Bog: ”Hvad er meningen med virksomhedens logo?” Af Ian Wisler-Poulsen, Grafisk Litteratur 2005