INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Hjemmeside
Husstandsomdelinger
Logo
Online booking
Skiltning
Sponsorat

Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Skiltning

 

 
Gersonshallen, Hellerup 


Skiltning

Skilte er et traditionelt redskab til kommunikation af et bestemt budskab på et bestemt sted.
Skiltnings strategien, mængden af skilte, udformningen af skiltene og deres grafiske udtryk er med til at fortælle historien om hallen.
En type skilt og grafik kan være tiltalende for nogle og ligegyldigt eller direkte frastødende for andre, skilte der derfor også et vigtigt markedsførings element. Når der udformes en skiltningsstrategi, er det essentielt at tænke på hvem der tales til, hvad deres handlemønstre er osv. Ud fra skiltenes design vil hver enkelt person aflæse noget om stedets karakter, hvilket vil være med til at skabe de forventninger som personen møder stedet med.


Fordele

  • Skilte kan fortælle mange forskellige historier
  • Skilte giver overskuelighed og overblik


Ulemper

  • For mange skilte vil virke rodet og uoverskueligt

Eksempler


Ordrup MultihalHusk at

  • Det vil være en fordel at få en professionel grafiker til at udarbejde et skiltningskoncept og en stil der passer særligt til den pågældende hal.