INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Hjemmeside
Husstandsomdelinger
Logo
Online booking
Skiltning
Sponsorat

Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Husstandsomdelinger

  


Husstandsomdelinger

Husstandsomdelinger er en traditionel måde at få information ud til en bred målgruppe i et begrænset område. Det husstandsomdelte materiale skal have nyhedsværdi og bør vække opsigt for at blive bemærket. Hustandsomdelinger kan være mange ting fra foldere og infoblade til opråb og plakater


Fordele

  • Husstandsomdelinger henvender sig til dem der ikke opsøgte informationen af sig selv.

 

Ulemper
  • Mængden af husstandsomdelt materiale er øget markant og ofte vil omdelinger fra hallen forsvinde i bunken af reklamer og aviser.

 

Eksempler
Indkaldelse til Borgermøde i Fymnshav

Gruppen bag opgradering af Fryndesholmhallen en plakat som blev omdelt til alle husstande i hele byen. Plakaten lignede forsiden på den lokale avis. ”Forsiden” var fyldt med historier som at skolen skulle lukke, grundpriserne ville falde mm. På bagsiden var indkaldelsen til møde omkring opgradering af hallen, der skulle være med til at forhindre denne udvikling. Der kom over 80 deltagere til det mødet!