INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Hjemmeside
Husstandsomdelinger
Logo
Online booking
Skiltning
Sponsorat

Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Hjemmeside

  

Hjemmeside

Hjemmesider er den letteste og hurtigste vej til oplysning af mange mennesker. Flere haller har allerede hjemmesider hvor man kan finde oplysninger om hallen, lokaler og aktiviteter.
På hjemmesiden er det også muligt at etablerer online booking så man hjemmefra eller direkte på skærme i hallen kan booke tider til træning. Fra hjemmesider er det muligt at udsende nyhedsbreve. Brugerne får dermed direkte information om hvad der sker i hallen når det sker.

Fordele

  • De fleste danske hjem har adgang til internettet og hjemmesider når dermed ud til en meget bred målgruppe.
  • Ved link til beslægtede sider kan man tiltrække flere læsere

Ulemper

  • Enkelte brugergrupper kan have vanskeligt ved at bruge en hjemmeside
  • Det kræver forhåndsinteresse at opsøge en hjemmeside.

Eksempler


Vejen Idrætscenter - www.vejenic.dk

Vejen Idrætscenter er et godt eksempel på god og overskuelig hjemmeside. Der er de informationer man har behov for der hvor man har behov for dem. Kategorierne er enkle og det er let at finde rundt. Ud over oplysninger om hallen og faciliteterne er der også korte afsnit om hvorfor man skal dyrke idræt. Derimod udtrykker det lidt tunge klassiske design ikke at Vejen Idrætscenter er et livsstilscenter for trivsel og velvære.


Tjelecenteret har en hjemmeside med et flot design og en særlig grafisk identitet der binder det hele sammen. Hjemmesiden fortæller en historie om centeret som et aktivt sted og designet er i tråd med centerets undertitler om at være et Kultur- & Idrætscenter med en fælles fritid og fremtid.
Brugeren får dog ingen oplysninger om hallens indhold, aktiviteter eller muligheder. Den primære information på siden omhandler hallens opgraderingsproces, som til gengæld er vel dokumenteret og beskrevet.


Husk at

  • En hjemmeside skal opdateres og vedligeholde siden så nyeste information altid kan findes.
  • Det kan være et større arbejde at udvikle og vedligeholde en hjemmeside. Overvej hvor meget tid der skal bruges på vedligeholdelse inden siden designes.
  • Designet af hjemmesiden fortæller meget om hallen og det er derfor en fordel at få professionelle designere til at udforme et design som fortæller hallens historie.