INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Belysning af facade
Farver af lys
Fleksibel belysning nedad
Funktions belysning nedad
Generel belysning
Generel belysning opad
Kunstlys i stemningsrum
Lyskilder
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysstyring
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Styring af dags- og kunstlys
       Kunstlys i idærtshaller

Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Farver af lys

  

Farver skabt med lys

Ved at anvende forskellige farver/toner i lyset, kan stemningen og oplevelsen af rum, genstande og personer skiftes markant.
Når belysningen planlægges er det vigtigt at overveje hvilke stemninger og aktiviteter lyset skal understøtte. Ved at etablere to lyskilder med forskellige farvetoner er det muligt at variere rummets farve med et enkelt tryk. Dermed muliggøres hurtige stemnings- og aktivitets skift.


Fordele

  • Lysets tone skaber stemning
  • Lys i flere toner muliggør hurtige stemningsskift


UlemperEksempel

                             
Forsøgskabine opstillet af Fagerhult på Lysets Dag 2005.

 
Eksemplet viser et rum med lysstofrør i henholdsvis blå og røde toner. Man ser på billederne tydeligt hvordan de to farver lys forandre stemningen i rummet og påvirker personens udtryk.
Væggen i eksemplet er skabt ved at sætte rødlige og blålige lysstofrør ved siden af hinanden som skiftevis tændes og slukkes.
Samme muligheder opnås ved at etablerer armaturer med flere rør i eller ved at etablerer LED diode lys.