INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Indretning og inventar
Midlertidig omklædning
Minimal omklædning
Mobil omklædning
Prioritering af omklædningsfaciliteter
Wellness
Zoneopdelt omklædning

Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Zoneopdelt omklædning

 Zoneopdelt omklædning

De traditionelle små omklædningsrum slås sammen til store rum, som deles op i specialiserede zoner, der understøtter de forskellige faser i et omklædningsforløb. Brugeren kan samtidigt definere og udvælge forskellige situationer for omklædningen. Det bliver således op til den enkelte at vælge, om omklædningssituationen skal være social og/eller privat.
Løsningen  er baseret på projektet ”My own publich room” af Ditte Hammerstrøm for Sonneson. Indretning til udstillingen ”Honey I’m Home” på Dansk Designcenter i 2006.

Omklædningen foregår typisk i fem zoner

I ankomstzonen mødes man og tager sko af. Der tages en ”indkøbskurve” ved indgangen og den bringes med rundt i omklædningen. Man har således sine ejendele med og er ikke bundet til et bestemt skab eller en bestemt plads. I zonen indgår bænk og ”indkøbskurv”.
Omklædningen foregår mellem bænke, der danner forskellige rum. Således kan man altid finde det rette hjørne eller den rette sociale position for omklædningen. Bænkene opstilles i formationer, der tilpasses den konkrete situation. I zonen indgår bænk med afskærmning og skamler.
Opbevaringen foregår i skabe, der er tilpasset 1, 2 eller tre kurve, så man kan finde det skab, der bedst passer. Når man ikke er i gang med at skifte tøj, optages således ikke plads på bænke og knager. I zonen indgår skabe.
Badesituationen gradueres fra den åben til den lukkede situation. Der er skillevægge mellem nogle, forhæng for andre og også helt åben bade, hvor man kan være social eller privat efter behov. I zonen indgår skærmvægge, forhæng, m.v.
Klargøringen er stedet man tørrer hår, har spejle, m.v. Der bør være en særlige ramme om disse aktiviteter og evt. et klima der er tilpasset, at man igen har tøj på. Med en række ”bøjler” sættes rammen om de aktiviteter, der foregår. I zonen indgår lys, spejl, hårtørrer, knager, bænke, mv.

Fordel

  • Zoneopdelingen giver mulighed for tilpasninger til de mange forskellige aktiviteter, der foregår i omklædningsrummet.
  • Ved at skabe større omklædningsrum, men forskellige opdelinger, skabes der både plads til holdet og den individuelle udøver.
  • I større omklædningsrum er der bedre mulighed for at skabe interessante rumligheder.
    Personlige ejendele opbevares i skabe, således at omklædningspladsen er fri til nye brugere.

Ulempe

  • De eksisterende brugere vil muligvis føle, at de mangler retten til ”holdets omklædningsrum” og pladsen på knagen til at lade tøj, m.v. ligge fremme.
  • Zoneopdelingen er pladskrævende.


Eksempel


Zoneopdelingsbænk fra udstillingen Honey I’m Home, udformet af Ditte Hammerstrøm
 

Omklædningsbænkene, der definerer egne rammer og kan placeres så de skaber sociale eller private rum

Eksempel
 

Klargøring fra udstillingen Honey I’m Home, udformet af Ditte Hammerstrøm

Klargøringen med hårtørrer, spejle og ”hurtig opbevaring”.

Links
www.hammerstroem.dk
www.sonesson.com
www.ddc.dk