INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Dagslys i stemningsrum
Farver
Kunstlys i stemningsrum
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysåbning med coating
Lysåbning med diffusion
Lysåbning med silketryk
Lysåbning vandret lamel
Lysåbninger lodret lamel
Lysåbninger lodret-vandret lamel
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Virtuelle mellemzone
       Arkitektur, Krop og Rum

Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Nedadlysende armatur

 


Nedadlysende armatur


Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Armaturerne kan være indbygget i, monteret på eller nedhængt fra loftet.
Alt afhængig af udformning, størrelse, placering og antal af armaturer bliver lyset mere eller mindre jævnt fordelt i rummet. Jo flere og større armaturer med bred udstrålingskurve jo jævnere lysfordeling. Og jo færre og mindre armaturer med smal udstrålingskurve jo mere varieret lysfordeling.

Derfor er det hensigtsmæssigt at beskrive hvilken lysfordeling man ønsker, før man går i gang med at planlægge lyssætningen. Kravet til lysfordelingen er selvfølgelig afhængig af hvilken idrætsgren eller hvilken stemning man ønsker at skabe i hallen. Traditionelt lyssætter man en hal enten med en generel belysning der kan bruges til mest muligt uden at genere flest mulige eller en mere funktionsorienteret belysning så hallen kan bruges optimalt af én særlig idrætsgren/funktion.

Det nedadlysende armatur er mere effektivt og giver en forholdsvis god udnyttelse af lyset.
Samtidigt betyder det at man kan se direkte op i lyskilden, hvilket kan skabe blænding. Derfor er det vigtig at arbejde med diverse afskærmningsmuligheder samt tilrettelægge armaturernes placering efterhvilken hovedsynsretning den pågældende idrætsgrenene har.

Hallens overflader har afgørende betydning for hvordan man oplever hallen.  De forskellige typer af overflader i varierende lysheder kan være med til at skaber en forvirrende baggrund med for store kontraster imellem baggrund og genstand. Det kan være den direkte årsag til at idrætsudøverens synsbetingelser er forringet. De visuelle forhold er ikke beskrevet i nogle standarder men beror på en visuel vurdering fra idrætsudøveren.

Fordel

  • Lyset udnyttes effektivt, og der er mulighed for at rettet lyset mere præcist end med de opadrettede armaturer


Ulempe

  • Der kan opstå generende blænding fra lyskilden som følge af spejlinger i gulvet eller for store kontraster imellem loft og lyskilde