INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Belysning af facade
Farver af lys
Fleksibel belysning nedad
Funktions belysning nedad
Generel belysning
Generel belysning opad
Kunstlys i stemningsrum
Lyskilder
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysstyring
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Styring af dags- og kunstlys
       Kunstlys i idærtshaller

Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Generel belysning

  

Generel belysning

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Den generelle belysning etableres typisk med jævnt placeret armaturer der fordeler lyset jævnt i hele rummet hvorved hallen opleves velbelyst og med god synlighed. Da lyset ikke er specifikt rette eller placeret i et særligt område kan hallen bruges til mange forskellige formål. Derfor er armaturerne ofte placeret højt i lokalet så også høje bolde kan få plads.
Lyset tilrettelægges så det tilgodeser flere synsretninger hvilket skaber gode betingelser for mange idrætsgrene. Derfor bør armaturerne have en rimelig afskærmning der hindre indsigt til lyskilden.
Lyssætningen vil belyse så stort et areal som muligt så jævnt som muligt, hvorfor det også er en af de mest anvendte lyssætninger i idrætshallerne.


Fordel

  • Kan bruges af mange forskellige typer idræt

Ulempe

  • Særlige idrætsgrene med specielle behov har ikke optimale synsforhold


Eksempler


Arena, Atletion, Stadion Allé, 8000 Århus 

Hallens tag bæres af et metalgitter hvori belysningen er integreret. Belysningen består af to typer armaturer, et smalstrålende der er jævnt fordelt over hele salen og et større der er rette mod banen. Det store antal af smalstrålede armaturer skaber et jævnt lysniveau på hele banen. De store armaturer retter fokus mod banen og hæver lysniveauet så der kan laves TV transmission fra hallen.


DGI byen, Idrætshallen, Tiegtensgade 65, 1704 København V

Hallen bruges til mange varierende formål lige fra traditionel idræt til mere eksperimenterende sportsgrene samt forskellige events. Belysningen kommer fra traditionelle lysstofrørsarmaturer monteret i et ensartet mønster på loftet. En traditionel og meget effektiv belysning men med store kontraster.