INFO OG BAGGRUND >        KONTAKT >        


Aktivitetszonen
Akustik
Bæredygtighed
Dagslys
Energi
Facade
Fleksibilitet
Gulv
Gymnastiksal
Ibrugtagning
Indeklima
Indretning
Konstruktioner
Kulturaktiviteter
Kunstlys
Belysning af facade
Farver af lys
Fleksibel belysning nedad
Funktions belysning nedad
Generel belysning
Generel belysning opad
Kunstlys i stemningsrum
Lyskilder
Lysrum
Lysstyret stemningsrum
Lysstyring
Nedadlysende armatur
Opadlysende armatur
Scenografering med kunstlys
Styring af dags- og kunstlys
       Kunstlys i idærtshaller

Markedsføring
Nye idrætsaktiviteter
Omklædningszonen
Opholdszonen
Organisation
Overgangszonen
Stemningsrum
Tag
Teknik
Tilbygningszonen
Tilgængelighed
Trad. sportsaktiviteter
Udezonen
Udtryk
Åbenhed

Funktions belysning nedad

  

Funktionsbestemt belysning nedaflysende amatur

Løsningen beskriver resultater fra forskningsprojektet: ”LYS til idrætten, - et forsknings- og udredningsprojekt for bedre belysningsforhold i idrætsanlæg” udarbejdet af Kunstakademiets Arkitektskole, Institut for Teknologi, Belysning v. institutleder, arkitekt Torben Dahl, arkitekt Nanet Mathiasen og arkitekt Nina Voltelen.

Funktionsbestemt belysning tilrettelægges i forhold til én bestemt funktion eller én bestemt idrætsgren. De enkelte idrætsgrene har specifikke behov i forhold til armaturernes placering, lysfordelingens regelmæssighed og lysets intensitet. De enkelte idrætsgrenes krav er angivet i DS/EN 12193 ”Lys og belysning – Sportsbelysning”.
En veltilrettelagt funktionsbestemt belysning kan i nogle tilfælde integreres i den generelt belyste hal, hvorved flere idrætsudøvere får mulighed for at bruge den pågældende hal.
Man gør klogt i at være opmærksom på hallens overflader da de har afgørende betydning for hvordan man oplever hallen. Hvis der er mange forskellige overflader i varierende lysheder kan det være med til at skaber en forvirrende baggrund med store kontraster. Det er ofte en væsentlig årsag til at idrætsudøveren får forværret sine synsbetingelser.
De visuelle forhold er som oftest ikke beskrevet i standarderne men beror på en visuel vurdering fra idrætsudøveren. Hovedvægten i standarderne er lagt på målingen af den horisontale belysningsstyrke. De visuelle forhold relaterer sig oftest til den vertikale belysningsstyrke samt overfladernes karakter, hvilket der ofte ikke er taget stilling til. Der er selvfølgelig undtagelser når det er særlig vigtigt at kunne se en vertikal flade som f.eks. en skydeskive eller en mållinie.
Funktionsbestemt belysning kan også være med til at skabe helt særlige stemninger og scenarier. Med en mere fantasifuld belysning kan man tilrettelægge en særlig oplevelse helt fri for diverse krav til synsretning, lysfordeling og lysintensitet. Kun fantasien sætter grænser.

Fordel

  • Man får præcist det lys man har brug for i forhold til én bestemt funktion


Ulempe

  • Hallen vil have begrænset muligheder, da det kun er en særlige idrætsgren der kan bruge hallen optimalt

 

Eksempler


KB Hallen, ny hal, Peter Bangsvej 147, 2000 Frederiksberg
Hallen bruges af professionelle spillere. Belysningen består af 5 store lamper langs hver side af tennisbanen. Lyset fordeler sig jævnt over banens og da armaturerne er placeret langs banen genere de idrætsudøveren mindst muligt. De enkelte baner kan tændes individuelt.
Enkel og effektiv belysning.


TD centret, Atletion, Stadion Allé 70, 8000 Århus

Hallen bruges både til badminton og volleyball. Traditionelle lysstofrørsarmaturer er ophængt i et mønster der tager hensyn til badmintonspillerens synsretning. Det giver en jævn lysfordeling på badminton banen uden at genere spilleren samtidigt med at lysfordelingen også er velegnet til volleyball.